Szabolcs úti óvoda

Ibrány Városi Óvoda központi intézménye a Szabolcs úti óvoda. Az épületet 2013-ban bővítették 5 csoportra, és a felújítás által egy gyönyörű korszerű épületben fogadhatjuk az óvodás gyerekeket. Az öt csoport mellett tornaszobával, és foglalkoztató szobával is rendelkezünk. A sószoba modern kialakítására 2012-ben került sor, ahol sóasztallal és fényterápiával segítjük elő az egészségmegőrzését. Jelenleg 4 óvodai csoportban fogadunk gyerekeket. 3 homogén összetételű és egy részben osztott csoportban történik az óvodás gyerekek fejlesztése, nevelése. Óvodapedagógusaink szakképzettek, illetve 4 fő szakvizsgával is rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy az egyes gyerekek egyéni igényei legmegfelelőbb fejlesztésben részesüljön. Udvarunkon a fák árnyai alatt sok lehetőség kínálkozik a gyerekek számára, az udvari játékeszközök kipróbálására, mozgásigényük kielégítésére és fejlesztésére.
Célunk a biztonságos, szeretetteljes, családias légkör megteremtése. Minden ránk bízott gyermeket komplexen egyéniségének, képességeinek megfelelően igyekszünk fejleszteni. Az egészséges, esztétikus környezet remek lehetőséget teremt a valódi cselekedtetésre, felfedező ismeretszerzésre és az egyéni tapasztalásra.

Óvodánkban a gyerekek különböző speciális foglalkozásokon vehetnek részt, melyekkel a sokoldalú személyiségfejlesztést és élményszerzést szeretnénk elősegíteni. Ilyenek:

Néptánc

Óvodánk fontosnak tartja a tehetséges gyerekek fejlesztését, érdeklődésük fenntartását, fokozását. Az óvodásgyerek életkorának megfelelően erősítjük magyarsághoz való identitásukat a hagyományok, értékek tiszteletét a népi zenén, néptáncon keresztül. A néptánc foglalkozások során megismerik a gyerekek a magyar népzene, néptánc, népi gyermekjátékok alapjait. Komplex tevékenység, a zene, a mozgás, a ritmus egysége, a mozgáskoordináció egyik leghatékonyabb eszköze. Közösség formáló ereje sem elhanyagolható, hiszen az egymásra figyelés, udvariasság, tolerancia, segítőkészség mind jelen vannak a foglalkozások során.

Mozgásfejlesztő foglalkozás

2018 szeptemberétől innovatív lehetőségként került bevezetésre óvodánkban a mozgáskotta módszerére épített mozgásfejlesztő foglalkozás. E módszer segítségével komplex módon fejleszthető akár a hátránnyal küzdő óvodás gyerek mozgása és személyisége. E módszer lényege a mozgások vizuális megjelenítése, amely segít a gyerekeknek a mozgások, vagy akár mozgássorok megjegyzésében és kivitelezésében. Elsősorban játékkal, mozgással fejleszti a szükséges kompetenciákat, újszerű lehetőséget adva a mozgásigény kielégítéséhez.

"Észforgató" csoport

2018 októberétől indítottuk fejlesztő csoportunkat, amely lehetőséget biztosít az egyes képességterületeken lemaradt gyerekek fejlesztésére, a felzárkóztatásra, az esélyteremtésre.

Angol

Óvodánkban külsős szakember vezetésével játékos angol nyelvoktatásban vehetnek részt a gyerekek.

Hittan

Középső és nagycsoportos gyermekeinknek lehetőségük van Hittan foglalkozáson részt venni. Lelki fejlődésük elősegítését fontosnak tartjuk már óvodáskorban kezdődően.

A nagycsoportos gyerekek heti egy alkalommal úszásoktatáson vehetnek részt a helyi uszodában.

Az óvodában választható különórákat a tanév végén bemutató foglalkozások zárják le ahol a szülők megnézhetik, meghallgathatják az év közben tanult dolgokat.

A fejlesztésre szoruló gyerekekkel hetente logopédus és fejlesztő pedagógus foglalkozik, ezzel is elősegítve fejlődésüket és felzárkóztatásukat.
Szülői szervezetünk évről-évre kiemelkedő módon segíti nevelőmunkánk hatékonyságát. Szervezéseikkel, támogatásaikkal, gazdagítják Mártonnapi rendezvénysorozatunkat, a télapóvárást, a karácsonyi ajándékozást, húsvéti hagyományápolást, gyermeknapi rendezvényünket, és a nagycsoportos gyerekek búcsúztatását.111