Tájékoztatás!

TÁJÉKOZTATÓ

 

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, a 7. §
tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről
szóló 2020. évi XII. törvény 3.§ (1) bekezdése szerint országgyűlési
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

 

Ennek értelmében 2020. május 4-étől az óvodai ügyeletet azon fertőző
betegségben nem szenvedő gyermekek számára biztosítjuk, akiknek
mindkét szülője munkavégzés miatt ezt igényli. Az ellátást csak abban
az esetben vegyék igénybe, amennyiben a gyermekek felügyeletét
semmilyen más módon nem tudják megoldani. Ezzel a csoportos
együttlét által kialakuló fertőzés veszélyét szeretnénk elkerülni. A
szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a gyermeke semmilyen
fertőző betegségben nem szenved.

 

Az ügyeletet kiscsoportos formában kell megszerveznünk,
csoportonként legfeljebb 5 gyermek felügyelete engedélyezett.

 

Igénye esetén kérjük jelentkezését megelőző nap 12:00-ig jelezze e-
mailben vagy telefonon.

Elérhetőségek:
E-mail: ovodaibrany@gmail.com
Telefonszám:
Tóth Balázsné (óvodavezető): 06/30-25-73-897
Intézményünkben a szülők továbbra sem tartózkodhatnak!!!

A gyermekek fogadása ajtóban való átadással történik.

 

Tóth Balázsné óvodavezető

 

 

 

NYILATKOZAT

 

Alulírott………………………………………………………..szülő/gondviselő büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy …………………………………………nevű gyermekem fertőző betegségben nem szenved, ezáltal közösségbe mehet.

 

 

Ibrány, 2020………………….                                       …………………………………

                                                                                                             aláírás