Alapítvány

Az Egészséges Ibrányi Óvodás Gyerekekért Alapítvány

Alapítványunk 1995 óta működik. Alapítója az akkor Napközi Otthonos óvoda Vezetője Ferencz Mihályné Etelka óvó néni volt.
2013 –tó,l Közhasznú alapítványként működünk. Az alapítványkezelő szerve a háromtagú Kuratórium.

Tagok: Borbélyné Simon Erzsébet kuratórium elnöke

Szabó P. Judit tag

Kató Judit tag
Az alapítvány célja, hogy ösztönözze az embereket, jogi és nem jogi személyeket a gyermekek testi, mentális, értelmi közösségi, szociális nevelésének elősegítésére és támogassa az ezzel összefüggő óvodapedagógiai elméleti és gyakorlati munkát, és kezdeményezéseket.

Kiemelten:
- Oktató, nevelő munkát segítő anyagi, technikai feltételek javítása, eszközök bővítése.
- Tehetséggondozó programok, vetélkedők finanszírozása
- Rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása
- Egészséges életmódhoz kapcsolódó felvilágosítás, valamint szűrés
- Művészeti nevelés keretén belül hagyományápolás, ünnepi műsorok szervezése
- Szociálisan hátrányos helyzetű és rászoruló gyerekek és családjaik támogatása, adományok gyűjtése.
Alapítványunk nyitott minden olyan természetes és jogi személy számára, akik egyetértenek céljainkkal, és azok megvalósulását pénzbeli, vagy tárgyi adományokkal, vagy bármilyen más módon segíteni kívánják.