Csibe csoport

Csoportunkban legfőbb célunknak tekintjük, hogy a gyermekeknek nyugodt, derűs, vidám, szeretetben és élményekben gazdag óvodás éveket biztosítsunk. Különös figyelmet fordítunk a személyiség differenciált fejlesztésére, az „én” fejlődésére, a hátrányok leküzdésére. A sajátos nevelési igényű gyermekekkel szakemberek, foglalkoznak. A tehetséges, kiemelkedő képességű gyermekek kibontakozására kiemelten figyelünk a zenei-, mozgásos-, kézműves-, és irodalmi tevékenységek körében.

Óvodánkban - így csoportunkban is – fontos a szülőkkel való jó kapcsolat. Napi szintű közvetlen együttműködés jellemző: találkozások naponta, zárt szülői csoporton belül információk átadása, nyílt napok, szülői értekezletek, óvodai hagyományápolásba, ünnepkörökbe való bekapcsolódás