Szabolcs úti óvoda

Ibrány Városi Óvoda az önkormányzat által fenntartott Intézmény, mely a Szabolcs úton helyezkedik el. Az épület  legutolsó korszerűsítésére 2021 nyarán került sor, amely modern, gyönyörű környezetet biztosít az óvodánkba járó gyermekek szakszerű fejlesztéséhez. Az óvoda épületben összesen 5  csoportban neveljük a ránk bízott gyermekeket. Az óvodás gyerekek létszáma a városunkban lakó, illetve a környező településekről bejáró gyermekekből tevődik össze. Csoport létszámunk 23- 26 fő között alakulnak. A csoportszobák mellett rendelkezünk tornaszobával, fejlesztő szobával is. A só szobánk kialakítására 2012-ben volt lehetőségünk, ahol sóasztallal, és fényterápiával segítjük elő a gyermekek egészségmegőrzését.

Udvarunk fás, árnyékos részei kiváló játszási lehetőséfet biztosítanak a meleg nyári napokon is. A  A tágas térben többségében fajátékok biztosítják a szabad levegőn való játszást, mozgásformák elsajátítását és gyakorlást. Folyamatosan törekszünk a játékok megújítására, korszerűsítésére. Pályázati lehetőségként mezítlábas park, és tanösvény kialakítását tervezzük ebben az évben. Honlapunkon a későbbiekben megtekinthetik majd ezt az innovációt.

Csoportjainkat korosztályonként szervezzük, amely segíti az egyéni képességek eredményes kibontakoztatását.

Óvodapedagógusaink 100%-ban szakképzettek, amely a szakszerű ellátás biztosítéka. Közülük 5 fő szakvizsgával, két fő másod diplomával is rendelkezik.

Intézményünkben működnek tehetség fejlesztő csoportok, melynek során még hangsúlyosabban valósul meg az egyéni képességfejlesztés. A csoportban  éves tervek alapján történik a gyermekek kompetencia fejlesztése, melynek eredményességét nyílt napon mutatják meg a gyerekek a nevelési év végén.  Óvodánk a következő területeken nyújt plusz fejlesztést a gyerekeknek:

 

Zenei képességfejlesztő csoport

 Zenei nevelésünket  a Kodály elvek mentén valósítjuk meg. E tehetséggondozó csoportba a zenéhez kapcsolódva tervezzük a gyerekek komplex személyiségfejlesztését, egyéni képességek kibontakoztatását. Aktív énekléssel, ritmusjátékokkal a képességfejlesztésen túl a zene sokszínűségét, szeretetét igyekszünk a gyerekekkel megízleltetni. A zenei fogékonyságon túl, sokoldalú személyiségfejlődésre is lehetőség nyílik ezeken a foglalkozásokon. Hiszen a zenélés, éneklés fejleszti a koncentrációs képeséget, a mozgáskoordinációt, a szociális képességeket, a kommunikációs készségeket.

Néptánc

Óvodánk fontosnak tartja a tehetséges gyerekek fejlesztését, érdeklődésük fenntartását, fokozását. Az óvodásgyerek életkorának megfelelően erősítjük magyarsághoz való identitásukat a hagyományok, értékek tiszteletét a népi zenén, néptáncon keresztül. A néptánc foglalkozások során megismerik a gyerekek a magyar népzene, néptánc, népi gyermekjátékok alapjait. Komplex tevékenység, a zene, a mozgás, a ritmus egysége, a mozgáskoordináció egyik leghatékonyabb eszköze. Közösség formáló ereje sem elhanyagolható, hiszen az egymásra figyelés, udvariasság, tolerancia, segítőkészség mind jelen vannak a foglalkozások során.

Mozgásfejlesztő foglalkozás

2018 szeptemberétől innovatív lehetőségként került bevezetésre óvodánkban a mozgáskotta módszerére épített mozgásfejlesztő foglalkozás. E módszer segítségével komplex módon fejleszthető akár a hátránnyal küzdő óvodás gyerek mozgása és személyisége. E módszer lényege a mozgások vizuális megjelenítése, amely segít a gyerekeknek a mozgások, vagy akár mozgássorok megjegyzésében és kivitelezésében. Elsősorban játékkal, mozgással fejleszti a szükséges kompetenciákat, újszerű lehetőséget adva a mozgásigény kielégítéséhez.

"Észforgató" csoport

2018 októberétől indítottuk fejlesztő csoportunkat, amely lehetőséget biztosít az egyes képességterületeken lemaradt gyerekek fejlesztésére, az esélyteremtésre.

Hittan

Középső és nagycsoportos gyermekeinknek lehetőségük van Hittan foglalkozáson részt venni. Lelki fejlődésük elősegítését fontosnak tartjuk már óvodáskorban kezdődően.

A nagycsoportos gyerekek heti egy alkalommal úszásoktatáson vehetnek részt a helyi uszodában.

Az óvodában választható különórákat a tanév végén bemutató foglalkozások zárják le ahol a szülők megnézhetik, meghallgathatják az év közben tanult dolgokat.

A fejlesztésre szoruló gyerekekkel hetente logopédus és fejlesztő pedagógus foglalkozik, ezzel is elősegítve fejlődésüket és felzárkóztatásukat.
Szülői szervezetünk évről-évre kiemelkedő módon segíti nevelőmunkánk hatékonyságát. Szervezéseikkel, támogatásaikkal, gazdagítják Mártonnapi rendezvénysorozatunkat, a télapóvárást, a karácsonyi ajándékozást, húsvéti hagyományápolást, gyermeknapi rendezvényünket, és a nagycsoportos gyerekek búcsúztatását.

Az óvodás évek sokszínű tevékenységeket tapasztalási lehetőségeket biztosítanak a gyerekek számára, amelyek jól szolgálják a kreatív, egyéni képességek kibontakozását. Óvodánk helyzetéből adódóan is feladatának tekinti az egyenlő hozzáférés biztosítását, a családok segítését.

Ezen célok megvalósítását segítik kiemelt óvodai programjaink, amelyek egy részében a családok is aktív résztvevők és támogatók.  Programjaink:

- Egészségnap

- Márton-napi rendezvény (háromnapos rendezvénysorozat)

- Mikulás várás

-Adventi közösségi nap

- Karácsonyi ünnepség

- Kiszebáb égetése –télűzés

- Farsangi mulatság

- Tavaszébresztő  rendezvény

- Húsvéti hagyományőrzés, tojáskereső, tojásfestés, locsolkodás

- Föld világnapja,

- Anyanap- édesanyák köszöntése

- Gyermeknapi programok

- Nagycsoportos gyerekek- Hagyományosan minden csoportban megünnepeljük a gyermekek születésnapját.