Óvodai beiratkozás 2022.

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-én hatályba lépő 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévet legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. Ennek értelmében az Ibrány Városi Óvoda a családok számára a 2022/2023 nevelési évre a beiratkozási lehetőséget az alábbi módon és időpontokban szeretné biztosítani:

 

Személyesen az óvodában (kézfertőtlenítő használatát kérjük):

     2022.04.20. 8-15 óráig

     2022.04.21. 8-17 óráig

 

 A beiratkozásra feltétlenül hozzák el a gyermek:

  • születési anyakönyvi kivonatát
  • lakcímkártyáját 
  • TAJ kártyáját
  • tartós betegségéről szóló igazolásokat
  • gyermek fejlődését vizsgáló dokumentumokat (szakértői vélemény, fejlesztési javaslatok, stb.)
  • szülőjének/gondviselőjének telefonszámát, amelyen bármikor elérhető

 

Minden esetben jelezzék, ha a gyermek korai fejlesztésben vesz részt. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy óvodakötelezettség alóli felmentési kérelmüket május 25-ig nyújthatják be a Járási Hivatalhoz (Nkt. 229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet 38/B§ alapján). Kérem, amennyiben nem érzik biztosnak, hogy gyermekük szeptemberben el tudja kezdeni az óvodát (pl. szobatisztaság kialakulatlansága vagy bármely más ok), éljenek a halasztási kérelem lehetőségével. Ennek hiányában a gyermeknek kötelező részt vennie szeptember 1-től az óvodai foglalkozásokon, legalább napi 4 órában.

 

 

                                                                                               Tisztelettel:

                                                                                                    Tóth Balázsné

                                                                                                  Óvodavezető